养猪高兵;王键;郭锦晨;程悦;黄辉;纵艳平;冯烨;张浩

养猪高兵;王键;郭锦晨;程悦;黄辉;纵艳平;冯烨;张浩【词语拼音】:yang zhu gao bing ;wang jian ;guo jin chen ;cheng yue ;huang hui ;zong yan ping ;feng ;zhang hao
养猪高兵;王键;郭锦晨;程悦;黄辉;纵艳平;冯烨;张浩【词语简写】:yzgb;wj;gjc;cy;hh;zyp;f;zh