北方建筑黄倩雯; 李珍; 叶苗苗; 张颂

北方建筑黄倩雯; 李珍; 叶苗苗; 张颂【词语拼音】:bei fang jian zhu huang ; li zhen ; ye miao miao ; zhang song
北方建筑黄倩雯; 李珍; 叶苗苗; 张颂【词语简写】:bfjzh; lz; ymm; zs