智能建筑与智慧城市郑荔

智能建筑与智慧城市郑荔【词语拼音】:zhi neng jian zhu yu zhi hui cheng shi zheng li
智能建筑与智慧城市郑荔【词语简写】:znjzyzhcszl