地球科学罗志京;薛恩生;林文金;何以敉;钱清富;俞悦

地球科学罗志京;薛恩生;林文金;何以敉;钱清富;俞悦【词语拼音】:di qiu ke xue luo zhi jing ;xue en sheng ;lin wen jin ;he yi ;qian qing fu ;yu yue
地球科学罗志京;薛恩生;林文金;何以敉;钱清富;俞悦【词语简写】:dqkxlzj;xes;lwj;hy;qqf;yy