内蒙古农业大学学报(自然科学版)王昆鹏; 肖晓华; 朱海燕; 曾杰

内蒙古农业大学学报(自然科学版)王昆鹏; 肖晓华; 朱海燕; 曾杰【词语拼音】:nei meng gu nong ye da xue xue bao (zi ran ke xue ban )wang kun peng ; xiao xiao hua ; zhu hai yan ; zeng jie
内蒙古农业大学学报(自然科学版)王昆鹏; 肖晓华; 朱海燕; 曾杰【词语简写】:nmgnydxxb(zrkxb)wkp; xxh; zhy; zj