河池学院学报陈晨;王欣;王飞;刘如如;付晗;谢荣珍

河池学院学报陈晨;王欣;王飞;刘如如;付晗;谢荣珍【词语拼音】:he chi xue yuan xue bao chen chen ;wang xin ;wang fei ;liu ru ru ;fu ;xie rong zhen
河池学院学报陈晨;王欣;王飞;刘如如;付晗;谢荣珍【词语简写】:hcxyxbcc;wx;wf;lrr;f;xrz