内蒙古石油化工朱彩英;赵春春;刘起勇;李贵昌;闫冬明;宋秀平;王君;孟凤霞

内蒙古石油化工朱彩英;赵春春;刘起勇;李贵昌;闫冬明;宋秀平;王君;孟凤霞【词语拼音】:nei meng gu shi you hua gong zhu cai ying ;zhao chun chun ;liu qi yong ;li gui chang ;dong ming ;song xiu ping ;wang jun ;meng feng xia
内蒙古石油化工朱彩英;赵春春;刘起勇;李贵昌;闫冬明;宋秀平;王君;孟凤霞【词语简写】:nmgsyhgzcy;zcc;lqy;lgc;dm;sxp;wj;mfx