植物检疫邓智敏;袁红旭;周家宇;黄诚欣;陈任术;卢冬梅

植物检疫邓智敏;袁红旭;周家宇;黄诚欣;陈任术;卢冬梅【词语拼音】:zhi wu jian yi deng zhi min ;yuan hong xu ;zhou jia yu ;huang cheng xin ;chen ren shu ;lu dong mei
植物检疫邓智敏;袁红旭;周家宇;黄诚欣;陈任术;卢冬梅【词语简写】:zwjydzm;yhx;zjy;hcx;crs;ldm