甘肃水利水电技术赵金辉;郭欣;秦冉;刘金东;张凤云;高仙;华伟玉;于德河

甘肃水利水电技术赵金辉;郭欣;秦冉;刘金东;张凤云;高仙;华伟玉;于德河【词语拼音】:gan su shui li shui dian ji shu zhao jin hui ;guo xin ;qin ran ;liu jin dong ;zhang feng yun ;gao xian ;hua wei yu ;yu de he
甘肃水利水电技术赵金辉;郭欣;秦冉;刘金东;张凤云;高仙;华伟玉;于德河【词语简写】:gsslsdjszjh;gx;qr;ljd;zfy;gx;hwy;ydh