内科茹雪颖; 潘志刚; 王天浩; 高俊岭

内科茹雪颖; 潘志刚; 王天浩; 高俊岭【词语拼音】:nei ke ru xue ying ; pan zhi gang ; wang tian hao ; gao jun ling
内科茹雪颖; 潘志刚; 王天浩; 高俊岭【词语简写】:nkrxy; pzg; wth; gjl