第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时李小茹;李锋;杨宇晴;梁童;单安山;吴德

第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时李小茹;李锋;杨宇晴;梁童;单安山;吴德【词语拼音】:di shi yi jie zhong guo wei xing dao hang nian hui lun wen ji S06 shi jian ji zhun yu jing mi shou shi li xiao ru ;li feng ;yang yu qing ;liang tong ;dan an shan ;wu de
第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时李小茹;李锋;杨宇晴;梁童;单安山;吴德【词语简写】:dsyjzgwxdhnhlwjS06 sjjzyjmsslxr;lf;yyq;lt;das;wd