分子植物育种朱建峰; 张会龙; 杨秀艳; 武海雯; 张华新

分子植物育种朱建峰; 张会龙; 杨秀艳; 武海雯; 张华新【词语拼音】:fen zi zhi wu yu zhong zhu jian feng ; zhang hui long ; yang xiu yan ; wu hai ; zhang hua xin
分子植物育种朱建峰; 张会龙; 杨秀艳; 武海雯; 张华新【词语简写】:fzzwyzzjf; zhl; yxy; wh; zhx