计算机集成制造系统姜涛; 李晓辉; 李雪; 陈厚合; 李国庆

计算机集成制造系统姜涛; 李晓辉; 李雪; 陈厚合; 李国庆【词语拼音】:ji suan ji ji cheng zhi zao xi tong jiang tao ; li xiao hui ; li xue ; chen hou he ; li guo qing
计算机集成制造系统姜涛; 李晓辉; 李雪; 陈厚合; 李国庆【词语简写】:jsjjczzxtjt; lxh; lx; chh; lgq