智能建筑与智慧城市张眉;郭霞;辛志梅;王升吉;辛相启;姜珊珊;吴斌

智能建筑与智慧城市张眉;郭霞;辛志梅;王升吉;辛相启;姜珊珊;吴斌【词语拼音】:zhi neng jian zhu yu zhi hui cheng shi zhang mei ;guo xia ;xin zhi mei ;wang sheng ji ;xin xiang qi ;jiang shan shan ;wu bin
智能建筑与智慧城市张眉;郭霞;辛志梅;王升吉;辛相启;姜珊珊;吴斌【词语简写】:znjzyzhcszm;gx;xzm;wsj;xxq;jss;wb