贵州大学刘坤;俞存根;许永久;江新琴;郑基;于南京;张佩怡;蒋巧丽;牛威震;王慧君

贵州大学刘坤;俞存根;许永久;江新琴;郑基;于南京;张佩怡;蒋巧丽;牛威震;王慧君【词语拼音】:gui zhou da xue liu kun ;yu cun gen ;xu yong jiu ;jiang xin qin ;zheng ji ;yu nan jing ;zhang pei ;jiang qiao li ;niu wei zhen ;wang hui jun
贵州大学刘坤;俞存根;许永久;江新琴;郑基;于南京;张佩怡;蒋巧丽;牛威震;王慧君【词语简写】:gzdxlk;ycg;xyj;jxq;zj;ynj;zp;jql;nwz;whj